Pastor, Rada, Pracownicy

RADA ZBORU:

 

Aleksander Błażowski - nadzoruje działania misyjne kościoła.
Zawodowo zajmuje się koordynacją działalności jednej z organizacji charytatywnych w kilku krajach europejskich. Mąż, ojciec dwójki dzieci, dziadek.
aleksander.blazowski@kchbwroclaw.com.pl

Paweł Fried - nadzoruje sprawy nieruchomości kościoła.
Prowadzi pracownię projektowo-budowlaną. Mąż, ojciec trzech córek.
pawel.fried@kchbwroclaw.com.pl

Monika Gasiewicz
monika.gasiewicz@kchbwroclaw.com.pl

Dawid Piotrowski
dawid.piotrowski@kchbwroclaw.com.pl

Ryszard Tyśnicki - z-ca Przewodniczącego Rady Zboru, nadzoruje działalność placówek kościoła.
Pracownik techniczny jednej z wrocławskich uczelni wyższych. Ukończył studia w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym. Mąż, ojciec dorosłego syna.
ryszard.tysnicki@kchbwroclaw.com.pl

Piotr Zakrzewski - nadzoruje sprawy finansowe kościoła.
Współprowadzi firmę handlową, w której zajmuje się relacjami z klientem. Mąż, ojciec czwórki dzieci.
piotr.zakrzewski@kchbwroclaw.com.pl

Marta Żołnierska
marta.zolnierska@kchbwroclaw.com.pl

Dawid Pacyniak - pastor, przewodniczący Rady Zboru, nadzoruje całościowe życie kościoła, z naciskiem na kaznodziejstwo, nauczanie, rozwój liderów.
Oprócz służby w kościele jest współzałożycielem i koordynatorem Akademii Homiletycznej. Mąż, ojciec trójki dzieci i opiekun czwartego.
dawid.pacyniak@kchbwroclaw.com.pl


PRACOWNICY:

dawid
Dawid Pacyniak
pastor
dawid.pacyniak@kchbwroclaw.com.pl

monika
Monika Piotrowska
administrator i księgowa
kancelaria@kchbwroclaw.com.pl

gienia
Genowefa Trusiewicz
koordynator Klubu Środowiskowego “Talencik” i Klubu Seniora “Akademia Radości Życia”
g.trusiewicz@kchbwroclaw.com.pl

mariusz
Mariusz Chabasiński
duszpasterz młodego pokolenia
m.chabasinski@kchbwroclaw.com.pl

jozef
Józef Sagan
gospodarz obiektu

janusz

Janusz Stolarski
konserwator

 

iwona

Iwona Bryła-Chutko
specjalista ds. czystości

 

sarah

Sarah Jarmulak
asystentka pastora i administrator strony internetowej
s.jarmulak@kchbwroclaw.com.pl