Wakacyjne spotkania w Talenciku

Dzieci w wieku 8-14 lat zapraszamy na
WAKACYJNE SPOTKANIA W TALENCIKU – „TAJEMNICE DŻUNGLI”

Kiedy: 25-29 czerwca 2018 (poniedziałek–piątek w godzinach 9:30–14:30)

Miejsce: Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „Talencik”
ul. Kłodnicka 2 we Wrocławiu
(oraz miejsca w czasie wyjść rekreacyjnych)

W programie: wyjścia rekreacyjne, warsztaty plastyczne, zajęcia sportowe, nauka piosenek, zajęcia edukacyjno-wychowawcze, gry i zabawy.

Koszt uczestnictwa: 150 zł

Koordynator: Gienia Trusiewicz
g.trusiewicz@kchbwroclaw.com.pl / tel. 502 023 753

Dziecko zainteresowane uczestnictwem należy zgłosić poprzez:
– dostarczenie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia oraz Regulaminu spotkań – do pobrania: [KARTA][REGULAMIN]
– wpłacenie należnej kwoty na konto:
Kościół Chrześcijan Baptystów
PKO BP III Oddział Wrocław
83 1020 5242 0000 2602 0148 3940
z dopiskiem: „wakacyjne spotkania – imię i nazwisko uczestnika”
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

 

Program spotkań:

25 czerwca (poniedziałek)
9:00 – 9:30 – rejestracja
9:30 – 14:00 – rozpoczęcie programu, nauka piosenek, spotkanie biblijne, warsztaty plastyczne, zajęcia sportowo–ruchowe, gry, zabawy, konkursy
11:30 – drugie śniadanie
14:00 – wspólny posiłek
14:30 – zakończenie programu

26 czerwca (wtorek)
9:00 – 9:30 – rejestracja
9:30 – 10:30 – nauka piosenek, spotkanie biblijne
10:30 – 11:00 – drugie śniadanie
11:00 – wyjście do Parku trampolin (UWAGA – obowiązkowo należy mieć ze sobą skarpety antypoślizgowe oraz wodę do picia)
11:45 – 13:00 – Park trampolin
13:15 – powrót
14:00 – wspólny posiłek
14:30 – zakończenie programu

27 czerwca (środa)
9:00 – 9:30 – rejestracja
9:30 – 14:00 rozpoczęcie programu, nauka piosenek, spotkanie biblijne, warsztaty plastyczne, zajęcia sportowo–ruchowe, gry, zabawy, konkursy
11:30 – drugie śniadanie
14:00 – wspólny posiłek
14:30 – zakończenie programu

28 czerwca (czwartek)
9:00 – 9:30 – rejestracja
9:30 – 10:30 – rozpoczęcie programu, nauka piosenek, spotkanie biblijne
10:30 – drugie śniadanie
11:00 – wyjście do Muzeum Pana Tadeusza (spacer po Rynku, lody) lub wyjście nad wodę (np. na glinianki)
12:00 – 13:15 – zwiedzanie Muzeum oraz lekcja muzealna
14:00 – wspólny posiłek
14:30 – zakończenie programu

29 czerwca (piątek)
9:00 – 9:30 – rejestracja
09:30 – 10:30 – nauka piosenek, spotkanie biblijne
10:30 – 12:00 – rozgrywki: piłka nożna, siatkówka, frisbee, bule, rzutki
11:00 – drugie śniadanie
12:00 – wyjście do kina
12:30 – 14:00 – seans filmowy
14:30 – wspólny posiłek i zakończenie programu

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

 

Komentarze


<< Aktualności